کارگاه آموزشی

 

انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران برگزار می کند:

 

” کاربرد سیستم اطلعات جغرافیایی (GIS) و روش تصمیم گیری چند متغییره ANP در ارزیابی خطر زلزله”

 

مدرس دکتر رضا حسن زاده

زمان : ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۴ الی ۱۶

مکان: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ساختمان همایش ها

هزینه شرکت در کارگاه: ۱۰۰ هزار تومان، برای اعضای انجمن رایگان می باشد.