وبینار آموزشی

 

انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران برگزار می کند:

 

” کاربرد داده های ماهواره ای سنجش از دور طیفی و راداری برای اکتشاف کانه زایی هیدروترمال در مقیاس منطقه ای و ناحیه ای”

 

مدرس دکتر امین بیرانوندپور

زمان : ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵.

این کارگاه به صورت مجازی و از طریق سامانه wms.kgut.ac.ir برگزار می گردد.

به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در وبینار داده خواهد شد.