چهارمین کنفرانس انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

چهارمین کنفرانس انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران
مهلت ارسال مقالات: 
۱۴۰۱/۱۰/۱۰
اعلام نتایج داوری:
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
ویژگی همایش:
ثبت مقالات در ISC
ارائه گواهی معتبر
نوع همایش: ملی
مقالات برتر در مجله انجمن ( Journal of Geological Remote Sensing) چاپ خواهند شد.

اولین همایش سنجش از دور زمین شناختی ایران

اولین همایش علمی سنجش از دور زمین شناختی ایران ۲۱- ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی…