سایت های دانلود تصاویر ماهواره ای

۱- سایت زمین شناسی امریکا USGS Earth Explorer https://earthexplorer.usgs.gov/ ۲- سازمان فضایی اروپا ESA’s Sentinel Mission https://search.earthdata.nasa.gov ۳- سایت ناسا   NASA Reverb https://search.earthdata.nasa.gov    

لندست۹

ناسا و سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) در حال کار بر روی پروژه لندست ۹ هستند تا ادامه دهنده راه لندست های گذشته باشند که قرار است در سال ۲۰۲۳…

مشخصات ماهواره سنتینل_۲

اپراتور ماهواره: سازمان فضایی اروپا شروع ماموریت Sentienl 2A ►۲۰۱۵.۰۶.۲۳ Sentienl 2B ►۲۰۱۷.۰۳.۰۷ km ۷۸۶   ارتفاع مدار دوره بازگشت ۵ روز برای هر دو ماهواره خاتمه ماموریت هفت سال تعداد باند…

آموزش سنجش از دور

در ادامه راه اندازی سایت انجمن سنجش از دور زمینشناختی،به زودی ویدئوهای آموزشی سنجش از دور در دسترس اعضا انجمن قرار می گیرد.دوستانی می توانند با ثبت نام در انجمن…

سنتینل ۱

سنتینل۱ در آوریل ۲۰۱۴ ماموریت خود را آغاز کرد. این ماخواره   به صورت راداری تصویر برداری را انجام می دهد و قادر است که پدیده ها و عوارض را در…

ماهواره NOAA

NOAA اپراتور ماهواره National Oceanic & Atmospheric Administration سری و اطلاعات ماهواره نسل اول TIROS → TIROS01- TIROS10 نسل دوم TOS → ESSA01- ESSA09 نسل سوم ITOS → NOAA01- NOAA05…