WorldView-3 که در اوت ۲۰۱۴ راه اندازی شد. بالاترین سطح جزئیات را که از هر ماهواره در دسترس تجاری قرار دارد فراهم می کند. تصاویری که در ناحیه ارائه می شود، معادل تصاویر تصویر هوایی با وضوح ۳۰ سانتی متری است که پیش از این در سنسورهای فضایی موجود نبود. WorldView-3 قابلیت های جدیدی را برای بازار تجاری فراهم می کند، از جمله ۸ باند SWIR (باند مادون قرمز کوتاه مدت) برای ضبط داده های طیفی در محدوده های نامرئی و یک ابزار ۳۰ متری CAVIS که به ارائه تصویر سازگارتر کمک می کند. این مزایای خاص برای صنایع کشاورزی، زیست محیطی، معدن و نفت و گاز دارد. WorldView-3 در ارتفاع ۶۱۷ کیلومتر عمل می کند و هر روز ۶۸۰،۰۰۰ کیلومتر مربع تصویر را جمع آوری می کند.