سنتینل۱ در آوریل ۲۰۱۴ ماموریت خود را آغاز کرد. این ماخواره   به صورت راداری تصویر برداری را انجام می دهد و قادر است که پدیده ها و عوارض را در شب و روز بدون در نظر داشتن شرایط آب و هوایی جمع آوری کند. همچنین می تواند در بدترین شرایط آب و هوایی نیز به جمع آوری اطلاعات از سطح زمین بپردازد. این ماهواره در محدوده طول موج ماکروویو و باند C تصویربرداری می نماید.از کاربردهای مهم این ماهواره می توان به موارد زیر اشاره کرد.
سنتینل ۱ در باند C راداری به تصویربرداری از سطح زمین می پردازد و در چهار حالت مختلف، تصویر برداری ای با وضوح قابل قبول تا حد ۵ متری و پوششی در عرض ۴۰۰ کیلومتری را فراهم می آورد. مدار قطبی بودن آن قابلیت قطبش دوگانه این ماهواره باعث تحویل سریع داده ها از ماهواره به ایستگاه زمینی شده است. این ماهواره از یک رادار با روزنه مجازی برخوردار است و  تصویری با قدرت تفکیک بالا را ارائه می دهد.
این ماهواره همچنین به گونه ای طراحی شده است تا در یک حالت عملیاتی بدون وقفه تصویربرداری از تمام مناطق کره زمین از جمله مناطق ساحلی ، راه های حمل و نقل و پوشش اقیانوسی در سطح کلان را انجام دهد .

– پایش مناطق یخ بسته دریاها و محیط زیست شمالگان و مراقبت از محیط های دریایی

– پایش مخاطرات سطحی

-نقشه برداری از سطح زمین، جنگل،

– پشتیبانی امداد رسانی در مواقع بحران و مخاطرات طبیعی

-پایش متناوب آتشفشان ها و یخچال ها