راهنمای نگارش و ارسال مقالات، اولین همایش انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

فرمت ارسال مقالات

Template 1397 igrss

sample Template 1397 igrss

sample Template 1397 igrss

http://conf.isc.gov.ir/geo97

متقاضیان محترم برای عضویت در انجمن باید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 5859837002303523 بنام انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران واریز نموده و پس از تکمیل فرم عضویت در سایت انجمن، فیش واریزی را نیز به ایمیل igrss@kgut.ac.ir  ارسال نمایند.

 

حق عضویت اعضای مختلف به شرح زیر است:

پیوسته 500000 ریال،

وابسته 300000 ریال،

دانشجویی 250000 ریال,

حقوقی 5000000 ریال,

 

هزینه شرکت در کنفرانس:

اعضای هئیت علمی: 1,500.000ریال,

اعضای دانشجویی: 1,000,000ریال,

آزاد: 2,000,000ریال,

متقاضیان محترم می توانند مبلغ فوق را به شماره حساب 5859837002303523 بنام انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران واریز نمایند و مشخصات رسید پرداختی را در سیستم آپلود کنند.

توجه:

اعضای انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران که دارای شماره عضویت هستند از %50 تخفیف برخوردار می باشند. سایر شرکت کنندگان می توانندعضو انجمن شده و علاوه بر تخفیف از مزایای عضویت در انجمن نیز بهره مند شوند.

شماره تلفن جهت هماهنکی:

تلفن دفتر کرمان : 3432460617 (98+)