کارگاه آموزشی

 

انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران برگزار می کند:

 

” کارگاه داده های PRISMA ابزاری جدید در حوزه سنجش از دور”

 

زمان : ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰

مکان: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ساختمان همایش ها

هزینه شرکت در کارگاه: ۱۰۰ هزار تومان، برای اعضای انجمن رایگان می باشد.