[ffb_paragraph_0 unique_id=”pk3copb” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size-md%22%3A%2216%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2216%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

اواخر سال 1392 در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با پیشنهاد دکتر مهدی هنرمند و دکتر مهدیه حسینجانی زاده تصمیم به راه‌اندازی انجمن شد. اولین جلسه در 22 اردیبهشت 1392 با حضور آقایان دکتر حجت‌اله رنجبر، دکتر علی اسماعیلی، دکتر هنرمند و خانم دکتر حسینجانی زاده برگزار شد.
در جلسه مذکور برخی از اساتید که در زمینه سنجش از دور زمین شناختی فعالیت داشتند به عنوان هیات موسس معرفی شدند و رایزنی‌هایی لازم با آنها انجام شد. اعضای هیات موسس دکتر علی اسماعیلی، دکتر مهدیه حسینجانی زاده، دکتر حجت اله رنجبر، دکتر کاظم رنگزن، دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی، دکتر فریبرز قریب، دکتر کاظم علوی پناه، دکتر محمدرضا ملک، دکتر مجید هاشمی تنگستانی، دکتر مهدی هنرمند می‌باشند. در دومین جلسه که در خرداد ماه برگزار گردید خانم دکتر حسینجانی زاده به عنوان نماینده انجمن انتخاب گردید و مقرر شد تا کلیه مدارک مربوط به اعضای هیات موسس جمع‌آوری و فرم‌های مربوطه تکمیل گردند. پس از تکمیل پرونده، مدارک مهرماه 1393به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال گردید تا در کمیسیون مطرح شوند.
پس از چندین دور مذاکره و بیان دلایل توجیهی انجمن، سرانجام در تاریخ 22 تیرماه 1395 با تاسیس انجمن موافقت به عمل آمد. بدنبال آن عضوگیری اولیه انجام و اولین مجمع عمومی این انجمن در 13 بهمن 1395 با فراخوان عمومی در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاع رسانی از طریق سایت‌های اینترنتی مختلف تشکیل گردید. پس از طی مراحل قانونی و اداری مجوز فعالیت انجمن در 3 تیر 1396 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردید و در تاریخ 29 آذر 1396 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری کرمان به شماره ثبت 1839 و شناسه ملی 14007288483 به ثبت رسید.

[/ffb_param][/ffb_paragraph_0]