بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت۱۰ صبح یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به نشانی کرمان انتهای اتوبان هفت باغ علوی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته تشکیل می‌شود، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه

۱-       انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان

۲-       تعیین میزان حق عضویت

۳-       گزارش عملکرد هیات مدیره

۴-       گزارش بازرس قانونی

۵-       ارائه صورتحساب درآمدها و هزینه‌ها و تصویب تراز مالی سال

با سپاس فراوان

هیات مدیره انجمن