مهمترین اهداف و عرصه‌های فعالیت انجمن‌

انجمن‌ سنجش از دور زمین شناختی ایران

send_time_extension

گسترش، پیشبرد و ارتقای علم سنجش از دور زمین شناختی

group_add

توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص

cast_for_education

بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به سنجش از دور و علوم زمین

اخبار و رویدادها

چهارمین کنفرانس انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

فراخوان جشنواره قرن

فرود مریخ نورد استقامت (Perseverance) بر روی مریخ پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 22:45 به وقت ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

اطلاعیه دومین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران

تمدید عضویت

تماس با انجمن

تلفن: 3431623275 (98+)

دفتر کرمان: 3432460617 (98+)

تلگرام

ایمیل

اینستاگرام