ناسا و سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) در حال کار بر روی پروژه لندست 9 هستند تا ادامه دهنده راه لندست های گذشته باشند که قرار است در سال 2023 به فضا پرتاب شود.