تماس با انجمن

دفتر کرمان

  •  

    ۰۶۱۷ ۳۲۴۶ ۳۴ ۹۸+

تلفن

۳۱۰۰ ۳۱۶۲ ۳۴ ۹۸+

۳۲۷۵ ۳۱۶۲ ۳۴ ۹۸+

۳۱۷۷ ۳۱۶۲ ۳۴ ۹۸+

۳۱۹۷ ۳۱۶۲ ۳۴ ۹۸+

آدرس

کرمان، انتهای اتوبان هفت باغ علوی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،دفتر مرکزی انجمن

ایمیل

info@IGRSS.ir

انجمن در شبکه های مجازی

تلگرام

اینستاگرام

ارسال یک پیام

۵۳۵۴,۵۲۶۵,۵۳۳۲,۵۳۴۰,۵۳۲۸,۵۳۳۶,۵۳۳۹,۵۲۶۵,۵۲۸۹,۵۲۶۵,۵۳۵۲,۵۳۴۲,۵۳۴۸,۵۳۴۵,۵۲۹۵,۵۳۳۲,۵۳۴۰,۵۳۲۸,۵۳۳۶,۵۳۳۹,۵۲۷۷,۵۳۳۰,۵۳۴۲,۵۳۴۰,۵۲۶۵,۵۲۷۵,۵۲۶۵,۵۳۴۶,۵۳۴۸,۵۳۲۹,۵۳۳۷,۵۳۳۲,۵۳۳۰,۵۳۴۷,۵۲۶۵,۵۲۸۹,۵۲۶۵,۵۲۹۶,۵۳۴۵,۵۳۳۸,۵۲۶۳,۵۳۳۰,۵۳۴۲,۵۳۴۱,۵۳۴۷,۵۳۲۸,۵۳۳۰,۵۳۴۷,۵۲۶۳,۵۳۳۳,۵۳۴۲,۵۳۴۵,۵۳۴۰,۵۲۶۵,۵۳۵۶

* فیلد مورد نیاز

ساعات کاری انجمن

شنبه تا پنجشنبه۸صبح - ۱۵ بعد از ظهر
جمعهبسته است
تعطیلاتبسته است